MILJÖ, KVALITET

& ARBETSMILJÖ

Verksamhetspolicy för Miljö, Kvalitet och Arbetsmiljö 

Berghedens Inredning AB är ett företag som till största utsträckning jobbar med att riva hissar i och utanför Stockholmsområdet. Det ligger i företagets intresse att verksamheten ska ha ett bra miljö, kvalitet och arbetsmiljöarbete. För att förebygga förorening arbetar vi sedan många år tillbaka med Svensk Miljöbas miljödiplomering, som innebär att vi kartlagt vår miljöpåverkan och arbetar målstyrt för att minska den. Vår främsta miljöpåverkan ligger inom områdena

  • Transport
  • Inköp av varor och tjänster
  • Avfallshantering 
  • Energi
  • Kunskap och information

Utöver detta driver vi även ett systematiskt kvalitetsarbete och sedan 2018 följer vi Svensk Kvalitetsbas kvalitetsdiplomering. Målet med kvalitetsarbetet är att minska risker inom verksamheten och därmed:

  • Verka för en god kundnöjdhet
  • Förbättra våra rutiner 
  • Förbättra internkommunikationen

Vårt ledningssystem är även integrerat med systematiskt arbetsmiljöarbete, vilket är ett viktigt område för oss då vi utför många riskfyllda arbetsuppgifter. Att skapa en säker och trivsam arbetsplats för våra medarbetare är A och O, både för att kunna attrahera nya medarbetare och för bibehålla god kompetens inom företaget. En god och säker arbetsmiljö är viktigt både för våra kunder och våra anställda. 

Inom vårt integrerade ledningssystem arbetar vi med ständiga förbättringar och utvärderar på årsbasis genomförda åtgärder, mål och samtliga rutiner. Vi vill hela tiden utvecklas och bli bättre än vad vi var igår. Lagstiftningen, förordningar och myndigheternas regler tillstånd och villkor anger alltid minimikraven för vår verksamhet. 

Berghedens Inredning AB antog en Miljöpolicy första gången 2008. Den har utvecklats till en Miljö -och arbetsmiljöpolicy under 2012. 

 © Copyright2020 BERGHEDENS INREDNING

by Jarlstedtsbolaget